6/2021. számú FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS

A Congregatio Jesu Idősek Otthonában történő intézményelhagyási és látogatási tilalom elrendeléséről

 

A Congregatio Jesu Idősek Otthona főigazgatójaként saját hatáskörben 2021. november 01-jei hatállyal teljes látogatási és intézményelhagyási tilalmat rendelek el intézményünkben, az alábbiak figyelembevételével:

– Végstádiumban lévő ellátottaktól való elbúcsúzás kivételével a látogatási tilalom alól felmentés NEM adható. A haldokló ellátott látogatását az intézményvezető engedélyezi. A látogatás során védőöltözet használata kötelező, amelyet Intézményünk biztosít.

– Az intézményelhagyási tilalom alól a szükséges egészségügyi vizsgálatok elvégzése, valamint egyéb, különösen méltányolható esetben felmentés adható.

Utasításomat a fenti időbeli hatály figyelembevételével azonnal végrehajthatónak mondom ki, az annak közlésével véglegessé válik.

 

Budapest, 2021. október 29.

Dr. Nagy Viktor főigazgató